Handelsplatsen - Mosaiken

Mosaiken är ett handelsområde som nu är under snabb expansion. Mosaiken är centralt beläget i Sandviken. Området Mosaiken har till idag växt till sin yta så att idag finns ca 40ha mark kvar att exploatera. Idag byggs även vägar, cykelvägar till området för att ytterligare förstärka infrastrukturen kring området och ytterligare investeringar som ny tillfartsväg med rondell m.m. är under planering.

Mosaiken har idag dessa aktörer

ICA Maxi, Rusta, Dollarstore, Willys, Mc Donalds, Toyota, OKQ8, Posten Företagscenter.