TJÄNSTER / PRODUKTER

Företaget levererar tjänster och totala lösningar på mark- och anläggningsentreprenader, t.ex.

  • Mark-, väg- och grundläggningsarbeten
  • Mark- och anläggningsservice
  • VA- och fjärrvärmeanläggningar
  • Idrottsanläggningar
  • Projektering
  • Totalentreprenader, partnering, generalentreprenader m.m.
  • Inmätningar, utsättningar med totalstation och GPS
  • Volymberäkningar
  • Budgetering och kalkyleringsarbeten
  • Utredningar

Det som särskiljer företaget från andra mark- och anläggningsföretag är att vi arbetar med en mycket kundnära organisation där vår ambition är att upplevas som det mindre företaget som kan genomföra och lösa de stora entreprenadernas krav på efterfrågade resurser och kompetens. Med en väl strukturerad och kostnadseffektiv organisation har vi möjligheten att kunna erbjuda kunder en totallösning på mark- och anläggningsentreprenader som ger kostnadseffektiva lösningar, god kvalité, miljöanpassade produkter samt funktionella lösningar. 

Den utveckling som idag sker inom företaget är en föryngring och kompetensutveckling av våra medarbetare. En annan kraftsamling vi gör är att investera i data och IT-stöd för våra interna och externa behov. Vår ambition är att bättre kunna kommunicera, ge våra kunder närmre samarbete och effektivare lösningar i frågor inom byggteknik, ritningsteknik, utsättning, volymberäkningar.