BJ Markbyggnads AB

Vi är ett mark- och anläggningsföretag med verksamhetsområde i Gävleborg och nord Uppland. Vår tyngdpunkt är i Gävle och Sandviken, där vi även har lokaliserat våra två kontor med huvudkontor  i Sandviken. Företaget startades år 1983.

Företaget har 65 st årsanställda därav 15 st tjänstemän. Under månaderna april till november är vi ca: 100st sysselsatta i företaget. Omsättning på omkring 100 miljoner kronor per år. Sedan etablering har vi utvecklats samt expanderat till ett idag ledande mark- och anläggningsföretag inom vårt verksamhetsområde.