Leverantörsinfo

Skall du skicka en faktura till BJ Markbyggnads AB

 

Faktura krav

Alla fakturor som skickas till BJ Markbyggnads AB ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. Fakturor som inte uppfyller kraven nedan kommer att returneras i original.

 

1. För- och efternamn på referenspersonen/beställare på den som beställt vara

  eller tjänst - t.ex. Jim Peter

2. Projektets namn - t.ex. Östra Infarten

3. Projektnummer, 5 tecken numeriskt - t.ex. 14001

4. Korrekt bolagsnamn och faktureringsadress

BJ Markbyggnads AB

Linggatan 22

811 32 Sandviken

5. Fakturor mailas till leverantorfaktura@bj-markbyggnads.se


6. Om omvänd moms gäller:

- Bolagets momsreg.nr: "SE 556227-390301" samt

- Hänvisningstext: T.ex. "Omvänd skatteskyldighet för byggtjänst tillämpas"   

 

  • Betalningstid på 30dagar från korrekt utställd faktura gäller.
  • Samlingsfakturor som berör flera projekt godkänns ej.

 

   För leverantörer av maskintjänster gäller även följande tillägg till fakturan:

 

  • varje faktura skall innehålla Maskintyp, antal utförda maskintimmar, avtalat timpris för maskintypen.
  • följesedeln skall vara undertecknad av arbetsledare och bifogas fakturan i A4-format eller finnas tillgänglig i ett databassystem.