MARKNADER & KUNDER
Företaget är idag starkt förankrat i Gävleborgs län. Vårt verksamhetsområde sträcker sig inom kommunerna….

  • Sandviken kommun
  • Gävle kommun
  • Ockelbo kommun
  • Älvkarleby kommun
  • Hofors kommun
  • Tierp kommun
  • Östhammar kommun
  • Tierps kommun
  • Uppsala kommun
  • Falu kommun

De kunder vi har idag består av både större och mindre företag, kommuner samt enskilda personer. Våra kunder är lokaliserade i hela Gästrikland samt i nord Uppland.

Några av våra beställare är Sandviken Energi,  Gävle Energi, Gavlegårdarna, Sandvikenhus, Älvkarlebyhus, Gävle Vatten, HSB,  Skanska, HMB, Peab, X-Fastigheter, Sandvik, Pierre Bygg, JGB Entreprenad, Byggtec, Holmgrens Bygg, Wirdby, Fastec m.fl.

Genom åren har vi erhållit ett mycket bra samarbete med olika beställare och leverantörer både i och utanför vårt verksamhetsområde. Ett område som vi utvecklat är den markservice organisation som vi byggt upp till tjänst för fastighetsbolagen i länet, med vilka vi också samarbetat under flera år. Organisationen är uppbyggd för att snabbt och kostnadseffektivt kunna utföra mindre mark- och anläggningsentreprenader på ett nära och effektivt sätt för kunden.

Inom Sandvikens kommun har vi i samarbete med Sandviken Energi organiserat oss för den kraftiga utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Den starka etableringen vi har i länet har inte hindrat oss från att även arbeta med projekt längre ut i verksamhetsområdet, en styrka vi har för detta är att många av våra medarbetare är bosatta i orter utanför vårt koncentrerade arbetsfält.