BJMJ Fastigheter AB

BJMJ är ett fastighetsbolag vars företagsidé är att bygga, äga och hyra ut fastigheter och anläggningar. Vänd dig till oss för att utveckla just ditt företag. Vi har försäljningsläget som expanderar och utecklas kring väletablerade detaljhandelsföretag.