Välkommen till BJ Markbyggnads AB

Vi är ett mark- och anläggningsföretag med verksamhetsområde i Gävleborg, Uppland och Dalarna. Vi strävar efter att vara det mindre företaget som genomför och har kompetens, resurser och en drivkraft för anläggningsprojekt i alla former samt inom mark- och anläggningsservice. 

 

Vi erbjuder ett stort antal produkter och tjänster inom anläggning, markservice, mätning, projektering och projektutveckling


Nyheter

2017-04-27
Nytt Projekt

VA-ledningar Gårdskär

2017-04-18
Nytt Projekt

Temalek i Andersberg

2017-04-03
Nytt Projekt

Ny entré Gunder Hägg stadion

2017-03-29
Nytt Projekt

Järnstigen och Svavelstigen Falun

2017-03-22
Nytt Projekt

Samlokalisering Kungsbäck Gävle

Pressmeddelande