Välkommen till BJ Markbyggnads AB

Vi är ett mark- och anläggningsföretag med verksamhetsområde i Gävleborg, Uppland och Dalarna. Vi strävar efter att vara det mindre företaget som genomför och har kompetens, resurser och en drivkraft för anläggningsprojekt i alla former samt inom mark- och anläggningsservice. 

 

Vi erbjuder ett stort antal produkter och tjänster inom anläggning, markservice, mätning, projektering och projektutveckling


Nyheter

2017-06-22
Nytt Projekt

Valbo Askgravlund

2017-06-22
Nytt Projekt

Norra IP Etapp 2, Bostäder

2017-06-22
Nytt Projekt

Stigslundsskolan i Gävle

2017-05-05
Nytt Projekt

Renovering va-ledningar Sandvik

2017-05-05
Nytt Projekt

GE Healthcare Uppsala

Pressmeddelande