Välkommen till BJ Markbyggnads AB

Vi är ett mark- och anläggningsföretag med verksamhetsområde i Gävleborg, Uppland och Dalarna. Vi strävar efter att vara det mindre företaget som genomför och har kompetens, resurser och en drivkraft för anläggningsprojekt i alla former samt inom mark- och anläggningsservice. 

 

Vi erbjuder ett stort antal produkter och tjänster inom anläggning, markservice, mätning, projektering och projektutveckling


Nyheter

2016-10-26
Nytt Projekt

VA Lotsstationen Bönan

2016-10-14
Nytt Projekt

Kv. Sågbocken Sörby Gävle

2016-09-26
Nytt Projekt

Exploatering Lindbacka

2016-09-23
Nytt Projekt

Dagvattenledning Strömsbro

2016-09-23
Nytt Projekt

Gävle Gästhamn

Pressmeddelande