Välkommen till BJ Markbyggnads AB

Vi är ett mark- och anläggningsföretag med verksamhetsområde i Gävleborg, Uppland och Dalarna. Vi strävar efter att vara det mindre företaget som genomför och har kompetens, resurser och en drivkraft för anläggningsprojekt i alla former samt inom mark- och anläggningsservice. 

 

Vi erbjuder ett stort antal produkter och tjänster inom anläggning, markservice, mätning, projektering och projektutveckling


Nyheter

2017-03-22
Nytt Projekt

Samlokalisering Kungsbäck Gävle

2017-03-10
Nytt Projekt

Prolympia Gävle

2017-01-24
Nytt Projekt

Murengatan Etapp 3-4

2017-01-17
Nytt Projekt

Stora Enso Fluff

2016-11-30
Nytt Projekt

Skogmursskolan Gävle

Pressmeddelande