Fastighet och anläggning till Posten Meddelande AB.

På affärsområdet Mosaiken i Sandviken har vi åt Posten Meddelande AB erhållit kontrakt att uppföra en fastiget och anläggning för att optimera deras behov kring deras tjänster. Projektet statas omgående med projektering och byggnationen beräknas på börjas i februari 2009 och skall stå klart till årsskiftet 2009-2010.

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.407719