Under januari och februari kommer vi sjösätta ett nytt fakturahanteringssystem för att korta våra ledtider internt inom vår administration samt för vår projekthantering. Vi kommer därför under denna tid även ge våra leverantörer information och kunskap om vad detta innebär i vårt samarbete.