Åt Fastec Sverige AB har vi erhållit uppdraget att utföra grundläggning, sprängning, schakt och finplaneringsarbeten för ett nytt köpcentrum i Uppsala. Projektet startas i februari och pågår fram till årsskiftet.

Läs mer