Åt Gavlefastigheter har vi fått uppdraget att utföra finplaneringsarbeten kring den ny kontorsbyggnaden vid Teknikparken i Gävle, Etapp 4. Projektet startas under maj och beräknas klar i september.