På uppdrag åt HMB skall vi utföra mark-, grundläggning-, fjärrvärme och va-arbeten för Naturbruksgymnasium i Hemlingby