Åt Gavlefastigheter har vi fått uppdraget att genomföra en infart och parkering till Herrgårdens Förskola. Projektet påbörjas i juni och beräknas vara slutfört i höst.