På uppdrag av Hedesunda församling har vi erhållit en totalentreprenad på att genomföra ett nytt gravområde.