På uppdrag åt Sandvik AB har vi erhållit entreprenaden att utföra överbyggnadsarbeten samt VA-arbeten

för Elwood.