Åt HMB Uppsala har vi erhållit uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten för utbyggnationen av Vaksala Kyrka i Uppsala.