Vi har erhållit uppdraget att utföra mark- och va-arbeten till Swebus nya anläggning i Sandviken. Projektet startar under juni och avslutas under hösten.