Vi har åt Byggtec erhållit grund-, va- och finplaneringsarbeten vid Lillhagsskolan. Projektet startar efter semestern.