Åt Wirdby Bygg har vi erhållit uppdraget att utföra pålnings- och grundläggningsarbeten för 2 st ställverk vid Sandvik