Vi har åt Sandvik AB erhållit uppdraget att renovera en befintlig parkering.