Åt Skanska har vi erhållit uppdraget att utföra markarbeten för en ny entré till Björksätra Mitt i Sandviken.