Åt Skanska har vi erhållit entreprenaden att utföra grundläggningsarbeten vid Parkbadet i Sandviken. Projektet startar med grundvattensänkningsarbeten och därefter pålningsarbeten. I projektet ingår även omläggning samt nyläggning av ledningar.