Åt Sandvik AB har vi erhållit förtroendet att utföra 2st större upplagsytor, projekten påbörjas under sommaren 2009.