Göransson Arena

BJ har fått uppdrag att utföra mark och grundläggningsarbeten för Göransson Arena. Projektet är omkring 25 miljoner och kommer att pågå till och med 2009. 

Projektet innefattar schakt, grundläggning, VA samt pålningsarbeten för arenan. Kring arenan ingår även mark- och finplaneringsarbeten för infrastrukturen till och från Jernvallen.