Åt Wirdby har vi erhållit uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten för nytt Kemikalielager inom Sandvik.