Vi har åt Gävle Kommun erhållit uppdraget att utföra ett flertal lekplatser under hösten 2009. Projektet

startas augusti.