Åt Gästrike Vatten har vi erhållit uppdraget att utföra va-arbeten vid Konserthuset i Gävle

Projektet startas under augusti