Åt JGB Entreprenad har vi erhållit uppdraget att uppföra mark- och grundläggningsarbeten för utbyggnaden av Bernö. Projektet startas i slutet av augusti.