Genom Kusbo Fixarn i Valbo har vi erhållit uppdraget att uppföra ny anläggning till Koneo i Hemlingby köpcentrum.