Åt Gästrike Vatten har vi erhållit uppdraget att utföra nyläggningar av va-ledningar i Bergby. Projektet startas i höst 2009