Åt HMB har vi erhållit uppdraget att utföra markarbeten vid Källögårdens förskola. Projektet startas under september.