Åt Gästrike Vatten har vi erhållit uppdraget att utföra upprustning av va-ledningar på söder i Gävle.

Projeket startas under hösten 2009.