Åt Wirdby Bygg har vi fått uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten för den nya forskningsbyggnaden vid Kungsbäck. Projektet startas i slutet av september i år.