Åt Riksbyggen Gävlehus 6 har vi erhållit uppdraget att utföra utvändig markrust. Projektet startar under senhösten 2009.