Åt Sandvikenhus har vi erhållit uppdraget att utföra ny lekplats på Bruket. Arbetena startar under hösten.