Idagaran avslutas den första projekteringen av etapp 1 Norra IP och under oktobermånad kommer intresseanmälningar till området påbörjas. Annonsering via media och webbsida sker under första veckan i oktober. Beräknad byggstart är sommaren 2010.

Läs mer på www.norraip.se