På uppdrag av Lars Wirdby Bygg har vi fått förtroendet att utföra grundläggningsarbeten vid Sandvik. Projeketet startas i oktober.