Tillsammans med Holmgren Bygg har vi erhållit uppdraget att åt Länsstyrelsen uppföra entré till Hamra Nationalpark. Projektet startas under November 2009 och avslutas i augusti 2010.