På uppdrag åt Skanska har vi erhållit uppdraget att utföra pålning- och grundläggningsarbeten vid Sandvik i Gimo