På uppdrag av Statens Fastighetsverk har vi fått förtroendet att utföra renoveringar av Gävle Slotts vatten och avloppsledningar