I samarbete med Skanska skall vi utföra pålnings- och grundläggningsarbeten för nya bostäder vid Nyhamn på Alderholmen i Gävle.