Nu startar första delen av projektet Sjukvårdaren. På uppdrag åt Skanska skall vi utföra första delen i projektet som innebär urschaktning och uppackning för grundläggning. Därefter kommer ytan hårdgöras och användas till parkering fram tills att Sandvik AB tar beslut om byggstart för deras kontor.