På uppdrag av Norrporten har vi erhållit entreprenaden för nytt entréområde och parkeringar vid Lantmäteriet i Gävle. Projektet startas i vår 2010.