På uppdrag av Sandvik AB skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för det nya rörverket på Sandvik. Grundläggningen är på drygt 15000m2 och omfattar pålning- och spontarbeten samt va-ledningar invändigt och utvändigt. Projektet startas i januari 2010 och avslutas under våren.