På uppdrag av Gavlefastigheter har vi erhållit projektet att genomföra nya dagvattendammar samt ledningsarbeten vid Utjordsvägen i Gävle. Projektet startar i februari och pågår under våren 2010.