Projekteringen är i fullgång och beräknas klar i slutet av februarimånad. Därefter kommer avstyckning av tomterna ske samt planering inför försäljning. Byggstart sker i månadsskiftet maj-juni och beräknad möjlighet till byggnation av bostäder är under 2011. Intresserade köpare får gärna höra av sig till oss. Mer information kommer under våren. Ni kan även läsa mer på vår hemsida under fliken Bo i Sandviken.