På uppdrag av Östhammars kommun har vi fått förtroendet att uppföra exploateringsarbeten för 40st tomter i Marieberg i Östhammar.