På uppdrag åt Gävle Kommun och Tekniska Kontoret skall vi uppföra ett nytt lekområde på Alderholmen. Projeket startas under våren 2010.