Under maj månad startar försäljningen av etapp 1 av Säljan. 

Läs mer på www.saljan.se