På uppdrag av HMB skall vi utföra grundläggning och finplaneringsarbeten vid Petreskolan i Hofors.